Naši učitelé nesmějí být podobní sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. (Jan Amos Komenský)

Zprávy ze schůzky rodičů

25. září 2013 v 11:07 |  Aktuální informace
- Představení nové ředitelky právního subjektu Mgr.Jiřiny Machačkové a Nové učitelky Radky Bláhové.

- seznámení s novým školním programem " Plujeme na jedné lodi."

- nabídka kroužků pro letošní rok:
Veselé pískání (50,- Kč)
Keramika (950,- Kč)
Plavání (cca 750,- Kč)

- seznámení s plánem akcí MŠ - viz aktuální informace

- odhlasování příspěvků rodičů 700,- Kč na rodinu a rok ( do listopadu, lze platit i pololetně)

- upozornění na uzavření MŠ o vánočních prázdninách (viz akt. info.)

Prosíme: hlaste učitelkám změny (bydliště, telefony atd.)
podepisujte dětem všechny věci
přečtěte si školní řád visící v šatně
přineste celé balení papírových kapesníků
 

Nejbližší akce

24. září 2013 v 15:01 |  Aktuální informace
3.10. - Výlet s agenturou Trysk: Výlet lanovku Na Větruši
9.10. - Kouzelník v MŠ
31.10 - Fotograf

Vánoční prázdniny

24. září 2013 v 14:54 |  Aktuální informace
23.12.2013 - 3.1.2014
 


Personál pedagogický

22. prosince 2011 v 11:08 |  Personál


Jitka Hamplová zástup. řediteleJitka Drncová uč.Milena Koldová uč.

Personál - správní

10. listopadu 2008 v 15:58 |  Personál
Vladislava Vostradovská - kuchařka
Yveta Končelová - pom. kuchařka a uklízečka
Martina Rosická - uklízečka

Mapa

2. února 2007 v 17:27 |  Mapa školky

Výchovné působení

2. února 2007 v 17:24 |  Výchovné působení
Naši mateřskou školu navštěvují 52 děti, které jsou rozdělené do dvou heterogenních ( věkově smíšených ) skupin.Toto seskupení je naprosto přirozené pro další vývoj dítěte. Využíváme práci s dětmi v menších skupinách - můžeme tak respektovat tempo dítěte, dbát na aktivní učení a emoční prožívání. Hlavní náplní dne jsou spontánní a herní aktivity přechody k řízeným činnostem jsou nenásilné. Jde nám hlavně o to,aby děti získané prožitky, zkušenosti, hodnoty a postoje uplatnily v dalším vzdělávání a životě.
Děti mají možnost pracovat s počítačem, máme pro ně programy pro celkový rozvoj dítěte.

Personál

2. února 2007 v 11:04 |  Personál
Ředitelka celého právního subjektu: Mgr. Jiřina Machačková
Zástupkyně pro MŠ Moskevská: Jitka Hamplová
Učitelka: Jitka Drncová
Učitelka: Milena Koldová
Učitelka: Radka Bláhová
Kuchařka: Vladislava Vostradovská
Pom.kuchařka a uklízečka: Yveta Končelová
Uklízečka: Martina Rosická

Školník: Bohumil Pešťák

Umístění školky - Charakteristika

2. února 2007 v 10:57 |  Mapa školky
Naše mateřská škola se skládá z jedné budovy vilového typu a je umístěna v zahradní čtvrti na Letné .Máme dvě samostatná oddělení, třídy i herny jsou účelně vybaveny, plno hracích a pracovních koutků dětem zajišťuje klid a soukromí ke hře. Součástí mateřské školy je školní jídelna. V suterénu má byt školnice, což je pro provoz školy velice výhodné. K budově patří krásná zahrada se dvěma pískovišti, bazénky, houpačkami, průlezkami atd. Vzrostlé stromy zajišťují ochranu před sluncem, přírodní svah vyhovuje zimním sportům - proto je vhodná ke skutečně celoročnímu využívání.

Kontakty

2. února 2007 v 10:54 |  Kontakty
Adresa, kontakty:
Mateřská škola
ul. Moskevská 1044/9
Děčín VI.
Telefon: 412 537 068 , 604 483 788
email: msmoskevska@tiscali.cz
Jsme odloučeným pracovištěm
Mateřské školy Děčín VI.
ul. Klostermannova 1474/11
Telefon: 412 513 200 , 736 633 309
IČO: 72 74 42 86
msklostermannova@tiscali.cz

Další články


Kam dál